Sytuacja finansowa

Zestawienie danych finansowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim na 31 grudnia 2021 roku

Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim w 2021 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim w 2021 rok

Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie  Mazowieckim wg stanu na dzień 31.12.2021r

 Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim na 31.12.2022 r.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r.

Sprawozdanie zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim w 2022 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim w 2022 rok

Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie  Mazowieckim wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie  Mazowieckim wg stanu na dzień 31.12.2022r

Zestawienie danych finansowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim na 31 grudnia 2022 roku

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas też tutaj