Skip to main content
  • Raport dostępności systemów

Raport dostępności systemów

Raport dostępności systemów

Spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 poniżej przedstawiamy informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2:

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność
(%)

Niedostępność
(%)

Dostępność
(%)

Niedostępność
(%)

14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.

99,91

0,09

99,30

0,70

I kwartał 2020

100,00

0,00

99,47

0,53

II kwartał 2020

100,00

0,00

99,91

0,09

III kwartał 2020

100,00

0,00

99,99

0,01

IV kwartał 2020

100,00

0,00

99,89

0,11

I kwartał 2021

100,00

0,00

99,97

0,03

II kwartał 2021

99,99

0,01

99,96

0,04

III kwartał 2021

99,99

0,01

100,00

0,00

IV kwartał 2021

99,98

0,02

99,97

0,03

I kwartał 2022

99,88

0,12

99,88

0,12

II kwartał 2022

99,98

0,02

98,09

1,91

III kwartał 2022

99,99

0,01

99,63

0,37

IV kwartał 2022

99,80

0,20

99,74

0,36

I kwartał 2023 99,96 0,04 99,94 0,06

II kwartał 2023

100,00

0,00

100,00

0,00

III kwartał 2023 99,99 0,01 99,84 0,16
Znajdziesz nas też tutaj