Lokaty terminowe

„Lokata letnia” 3 miesięczna nieodnawialna

- oprocentowanie stałe 3% w stosunku rocznym

- wkład min.  5 000,00 zł, max. 300 000,00 zł

Okres założenia lokaty od 01.06.2022r do 31.08.2022r

 

„Letnia lokata” 6 miesięczna nieodnawialna

- oprocentowanie  stałe 5 % w stosunku rocznym

- wkład min. 5 000,00 zł, max. 300 0000,00 zł

Okres założenia lokaty od 15.07.2022r do 31.08.2022r

 

„Lokata internetowa” 1 miesięczna nieodnawialna

- oprocentowanie  stałe 5,75 % w stosunku rocznym

- wkład min. 1 000,00 zł, max. 50 000,00 zł

 

„Lokata Skarbonka” 12 miesięczna odnawialna

Skarbonka to lokata systematycznego oszczędzania.  

Korzyści :

 • bezpieczeństwo zgromadzonych środków- ochrona BFG
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • bezpłatne i automatyczne przekazywanie środków na rachunek lokaty poprzez zlecenie stałe
 • niskie kwoty wpłat -min. 100 zł miesięcznie,
 • możliwość dowolnego określenia terminu  przeksięgowania środków na lokatę
 • automatyczne odnowienie lokaty na następny okres 12 miesięcy,

Po upływie 12 miesięcy Bank dolicza odsetki, a klient ma do wyboru jeden z poniższych wariantów:

 • podjąć odsetki lub część kwoty a resztę pozostawić na następny roczny okres;
 • podjąć całą kwotę wraz z odsetkami i zamknąć skarbonkę;
 • pozostawić całą kwotę i odsetki na następny okres i dalej systematycznie oszczędzać.

Podstawowe parametry:

 • waluta: PLN,
 • minimalne wpłaty: 100 zł,
 • okres umowy: 12 miesięcy (automatycznie odnawialny),
 • dopisanie odsetek do kapitału – co 12 miesięcy,
 • rodzaj oprocentowania: zmienne,
 • automatyczne odkładanie środków na konto Skarbonki  poprzez bezpłatne zlecenie stałe,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika do lokaty,
 • posiadaczem konta bankowego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Lokata Standard

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 1, 3, 6, 12 i 24 miesiące
 • minimalna kwota lokaty: 1.000 zł
 • lokata odnawialna


Lokata Dopłata

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 12 miesięcy
 • możliwość systematycznych dopłat
 • minimalna kwota wpłaty i dopłaty 500 zł
 • lokata odnawialna


Lokata 365

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 12 miesięcy
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych za pomocą bankowości internetowej
 • minimalna kwota lokaty: 1.000 zł
 • lokata odnawialna


Lokata progresywna

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 6 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • lokata nieodnawialna