Skip to main content
 • 800 PLUS

800 PLUS

Program Rodzina 800 plus to nieopodatkowane 800 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Internet Banking Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim umożliwia posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych złożenie wniosku o świadczenie w ramach programu 800+. Wniosek Rodzina 800+ można pobrać i wysłać tylko raz w ramach tej samej sesji logowania.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników. Kontrola wniosku pod względem formalnym i merytorycznym dokonywana jest przez odpowiedni Organ administracyjny.

Informacje o Programie Rodzina 800 plus są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Rodzina500plus.gov.pl.

Proces otrzymania świadczenia:

 • Wypełniasz Wniosek Rodzina 800 plus online w systemie Internet Banking.
 • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia w ramach Programu Rodzina 800 plus na wskazany we wniosku rachunek.

Zasady wypełniania wniosku:

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 800 plus znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej Internet Banking (zakładka 800+).
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Internet Banking.
 • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: gov.pl.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • Jeżeli składasz wniosek na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – pamiętaj o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
 • Jeżeli wypełniasz wniosek Rodzina 800 plus także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: gov.pllub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do programu Rodzina 800+

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z programu Rodzina 800+. Rola Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Internet Banking oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, prosimy pamiętać, że:

 • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 800+ Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu transakcyjnego Internet Banking
 • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania

Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku 800+.  Wiadomość będzie pochodziła z systemu emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim u będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 800+, poprzez system Internet Banking. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 800+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim.

Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim w związku z realizacją procesu składania wniosku do programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 800+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców.

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 800 plus, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej Internet Banking, etapu rejestracji wniosku w systemie Internet Banking oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
Znajdziesz nas też tutaj