Skip to main content
  • PSD2

PSD2

Dyrektywa PSD2 – zmiany w bankowości internetowej od 14 września 2019

Dyrektywa PSD2, oprócz nowych zasad dotyczących ochrony i bezpieczeństwa, wprowadza także nowy rodzaj dostawców usług płatniczych i nowe transakcje płatnicze, zwiększa również prawa i bezpieczeństwo konsumenta (np. w przypadku utraty karty płatniczej).

Zmiany, które wprowadzamy w związku z PSD2:


- Zmiana opcji kosztowych w przelewach zagranicznych - oznaczająca zmianę odbiorców, do których możesz zrobić przelew z opcją kosztów OUR  (Ty pokrywasz wszystkie koszty przelewu), wyłącznie na tych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast przelew z opcją SHA (Ty i Twój odbiorca pokrywacie koszty przelewu) tylko do banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym).

- Skrócenie terminu rozpatrywania reklamacji transakcji płatniczych - z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych, w którym rozpatrzymy reklamację. Jeśli sprawa będzie skomplikowana i Bank będzie potrzebować na nią więcej czasu, Bank Cię o tym poinformuje. Jednak ostatecznie reklamacja będzie rozpatrzona w maksymalnym okresie 35 dni roboczych.

- Zwiększenie odpowiedzialności Banku za nieautoryzowane transakcje płatnicze - Jeśli zgubisz kartę, telefon lub inne urządzenie, którym płacisz, zgłoś to jak najszybciej do Banku. To ważne, ponieważ możesz odpowiadać za wykonane transakcje do 50 euro (do tej pory 150 euro). Niezależnie od tego czy jest to transakcja zbliżeniowa, czy inna.

- Zwiększenie kontroli obciążeń kartowych - np. jeśli rezerwujesz pokoje hotelowe, wynajmujesz samochód lub skuter, zdarza się, że dokładna kwota Twojej transakcji nie jest znana z góry. Zgodnie z nowymi przepisami zmieniającymi ustawę o usługach płatniczych, wdrażającej PSD2, odbiorca płatności będzie mógł zablokować środki na Twojej karcie, dopiero po tym, jak zatwierdzisz dokładną kwotę transakcji.

- Nowe transakcje płatnicze - jeżeli Klient posiada kilka rachunków w różnych bankach, będzie mógł przeglądać informacje na temat tych rachunków w jednym miejscu – za pośrednictwem dostawcy usług (ang. Third Party Provider (ang. TPP). Taki podgląd ułatwi i uprzyjemni zarządzanie budżetem domowym. TPP będą mogły zostać wszystkie banki lub firmy, które uzyskają odpowiednią licencję na nowe typy usługi płatniczych, takich jak:

AIS (ang. Account Information Service) - dostęp do informacji o rachunkach płatniczych, w różnych bankach.

PIS (ang. Payment Initiation Service) - inicjacja płatności przez dostawcę usług, bezpośrednio z rachunku.

CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds) - dzięki tej usłudze dostawca usług sprawdzi, czy Klient ma wystarczające środki na rachunku bankowym, aby przeprowadzić daną transakcję.

- Zmiany w zasadach autoryzacji - Bank będzie promować bezpieczne formy potwierdzania transakcji, przede wszystkim w postaci haseł SMS.

- Od 14 września 2019r. w systemie Internet Banking wprowadzimy dwufazowe logowanie - oprócz standardowo loginu i hasła Klient będzie musiał co 90 dni podać kod z SMS celem zalogowania się do systemu (uwierzytelnienia).

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedziba w Makowie Mazowieckim

Znajdziesz nas też tutaj