Historia banku

Poznaj nas bliżej.


Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu powstał w 1926 roku jako placówka oszczędnościowo - pożyczkowa pod nazwą "Kasa Spółdzielcza w Krasnosielcu z odpowiedzialnością nieograniczoną która działała do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Po wojnie reaktywuje swoją działalność w 1946 roku jako "Kasa Stefczyka w Krasnosielcu", by w 1950 roku przekształcić się w Gminną Kasę Spółdzielczą.

Lata 1957-1974 to działalność Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowej.

W 1975 roku powstał Bank Gospodarki Żywnościowej, który powstał z połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej oraz Banku Rolnego.

Kolejny etap w rozwoju bankowości spółdzielczej to lata 1982-1985, kiedy to Sejm PRL uchwalił dwie nowe ustawy: Prawo bankowe i Prawo spółdzielcze. Zgodnie z nowymi prawami banki spółdzielcze są spółdzielniami kierowanymi i zarządzanymi przez organa samorządu bankowego.

W 1994 roku Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu przystąpił do Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego w Olsztynie.

Kolejnymi ważnymi datami w rozwoju Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu to:

1996 - przyłączenie Banku Spółdzielczego w Baranowie

1997 - otwarcie Oddziału Banku w Makowie Mazowieckim

1998 - otwarcie Punktu Kasowego w Szelkowie oraz oddanie do użytku nowej siedziby Banku w Baranowie

1999 - otwarcie Punktu Kasowego w Czerwonce oraz przyłączenie Banku Spółdzielczego w Sypniewie

2000 - otwarcie Punktu Kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim

2002 - przystąpienie do nowopowstałego Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości

2005 - otwarcie Punktu Kasowego w siedzibie Miasta Makowa Mazowieckiego

2005 - uruchomienie bankomatu w Oddziale w Makowie Maz.
2008 - uruchomienie usług Internet Banking i SMS Banking
2009 - uruchomienie bankomatu w Centrali w Krasnosielcu
2010 - uruchomienie bankomatu w Oddziale w Baranowie

2011 - likwidacja Punktu Kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim

2014 - wybudowanie nowej Centrali Banku w Makowie Mazowieckim oraz przeniesienie siedziby Centrali do Makowa Mazowieckiego

2015 - zmiana nazwy Banku na "Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim", przekształcenie Centrali w Krasnosielcu w Oddział Banku oraz włączenie Oddziału Banku w Makowie Mazowieckim w struktury Centrali.

2018 - likwidacja Punktu Kasowego w Czerwonce

Znajdziesz nas też tutaj