WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza:

Antoni Załęski - Przewodniczący Rady

Lech Stanisław Sztych - Zastępca Przewodniczącego Rady

Bogdan Tabaka - Sekretarz Rady

Tadeusz Zdzisław Dudek- Członek Rady

Marek Mosakowski - Członek Rady

Szczepan Tadeusz Skrobecki - Członek Rady

Krzysztof Chełchowski - Członek Rady

 

Zarząd:

Roman Chrzanowski - Prezes Zarządu

Anna Barbara Konikiewicz- Wiceprezes Zarządu

Zofia Kuciej- Wiceprezes Zarządu