WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza:

Antoni Załęski - Przewodniczący Rady

Marek Mosakowski - Zastępca Przewodniczącego Rady

Mirosław Rosołowski - Sekretarz Rady

Lech Stanisław Sztych- Członek Rady

Rafał Abramczyk - Członek Rady

Szczepan Tadeusz Skrobecki - Członek Rady

Krzysztof Chełchowski - Członek Rady

 

Zarząd:

Roman Chrzanowski - Prezes Zarządu

Anna Barbara Konikiewicz- Wiceprezes Zarządu

Zofia Kuciej- Wiceprezes Zarządu

Znajdziesz nas też tutaj