OBSŁUGA DEWIZOWA

Szanowni Klienci, miło nam poinformować, że od 12 października 2022r Bank uruchomił działalność dewizową.

Oferujemy następujące usługi dewizowe:

I. Otwieranie i prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych oraz rachunków bieżących dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolników w następujących walutach :

- dolar amerykański (USD)

- waluta europejska (EUR)

II. Otwieranie i prowadzenie rachunków lokat terminowych dla osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i rolników w następujących walutach :

- dolar amerykański (USD)

- waluta europejska (EUR)

Terminy lokat: 3, 6, 12 miesięcy. Lokaty są odnawialne i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Minimalny wkład :200,00 EURO/ 200 USD

III. Skup i sprzedaż walut obcych

Skup i sprzedaż walut obcych  prowadzona jest w oparciu o Tabelę kursów Banku.

IV. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym

Bank realizuje następujące przekazy:

  1)  Polecenia przelewów do banków zagranicznych

  2) Polecenia przelewów SEPA – czyli szybkie i tanie przelewy w walucie EUR, realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do Polecenia Przelewu SEPA

  3) Polecenia przelewów w walucie obcej – czyli przelewy wysyłane do banków krajowych w walucie innej niż PLN

Przekazy w obrocie dewizowym realizowane są za pośrednictwem systemu SWIFT.

SWIFT to skomputeryzowany system telekomunikacyjny, świadczący usługi dla banków i instytucji finansowych, który gwarantuje niezawodny, szybki i bezpieczny transfer środków.

  4) Przyjmowanie na rachunki Klientów przekazów w walucie obcej