Niedostępność usługi Profil Zaufany 27 - 28.10.2022 w godz. 18:00 - 4:00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi po stronie administracji publicznej

od czwartku 27.10 do piątku 28.10.2022 w godzinach 21:00 - 4:00 część eUsług oraz Profil Zaufany będą niedostępne.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim