Wydłużony okres ważności kart płatniczych

Szanowni Klienci.

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim informuje, że od dnia 2 listopada 2022 roku karty płatnicze do rachunków prowadzonych przez Bank będą wydawane i wznawiane z 5 letnim okresem ważności. Okres ważności karty podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego miesiąca.