Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania

Kredyt preferencyjny MRcsk

Kredyt z częściową spłatą kapitału z pomocą ARiMR, przeznaczony jest na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.

Okres kredytowania wynosi 5 – 15 lat.

Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania

Linia RR - kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie śródlądowym.

 Linia Z - kredyt na zakup użytków rolnych.

 Linia PR - kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i działów.

 Linia K01 - klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu  szkód.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

 Linia K02 - klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 4 lata, licząc od dnia wystąpienia szkód.