Kredyt obrotowy nawozowy

Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup nawozów mineralnych, organicznych i pasz, oleju napędowego, materiału siewnego, środków ochrony roślin, innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 18 miesięcy.