Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta.

Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy.