Kredyt Konsolidacyjny

Kredyt Konsolidacyjny

Kredyt przeznaczony jest na spłatę zobowiązań finansowy w instytucjach finansowych, w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.

Minimalny okres kredytowania 12 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania 300 miesięcy. Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłużony do maksymalnie do 360 miesięcy.