Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt przeznaczony jest m.in. na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, zakup energooszczędnego sprzętu AGD, instalację pompy ciepła, system odzysku wody deszczowej, instalację fotowoltaiczną, dowolny cel pod warunkiem, że minimum 60% kwoty kredytu zostanie przeznaczone na cele ekologiczne.

Okres kredytowania wynosi 1 – 96 miesięcy.