Kredyt Bezpieczna Gotówka

Kredyt Bezpieczna Gotówka

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłata innych kredytów w Banku lub w innych bankach z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

Okres kredytowania wynosi 1 - 60 miesięcy.