Rachunek bieżący walutowy

Rachunek bieżący prowadzony w walucie EUR lub USD przeznaczony jest dla wszystkich osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Służy  do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Korzyści:

  • bezpieczeństwo deponowanych środków,
  • dostępność środków gromadzonych na rachunku,
  • dostęp do rachunku 24 godziny na dobę przez Internet
  • powiadomienia SMS o transakcjach na rachunku
  • profesjonalna i kompleksowa obsługa
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.                                                                                                        

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i prowizji związanych z prowadzeniem rachunku zawiera "Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim".