Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL

05-06-2024

WRYFIKACJA NUMERU PESEL

 

Zgodnie z Ustawą z 7 lipca 2023 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży  tożsamości – od 1 czerwca b. r.  mamy obowiązek zweryfikować , czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL

 

  1. Przed zawarciem każdej Umowy o :
  • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  • Kredyt gotówkowy,
  • Kredyt w rachunku ROR (limit),
  • Kredyt hipoteczny,
  • Kartę kredytową,
  • Udzielenie wsparcia/ zawarcie Aneksu w ramach wakacji kredytowych.

Ponadto , zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie/ umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.

  1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej  w placówkach Banku Spółdzielczego, jeśli suma  wypłat z dnia dzisiejszego lub składana  obecnie dyspozycja , spowodują  przekroczenie limitu wypłat gotówkowych  ponad ustawowy limit.

Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność  minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Jeśli spełnisz jednocześnie  dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnym  naszym Oddziale Banku.

Dodatkowo zablokujemy wypłaty  gotówkowe  we wszystkich naszych placówkach na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Znajdziesz nas też tutaj