Ogłoszenie o zebraniu Grup Członkowskich

24-05-2023

OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

zaprasza na zebranie sprawozdawcze Grup Członkowskich:

 

 Data Godzina Grupa Miesjce
 25.05.2023  14:30  Gmina Baranowo  Lokal Banku Oddział w Baranowie
 26.05.2023  14:30  Gmina Krasnosielc

Gmina Płoniawy-Bramura

 Lokal Banku Oddział w Krasnosielcu
 29.05.2023  15:00  Gmina Czerwonka

Gmina Szelków

miasto Maków Mazowiecki

 Lokal Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim
 30.05.2023  14:30  Gmina Sypniewo  Lokal Banku Oddział w Sypniewie

 

Porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Grupy Członkowskiej.

3.  Przyjęcie ,,Regulaminu Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej”.

4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności  Banku Spółdzielczego w 2022 roku.

5.  Sprawozdanie Rady z działalności  za rok 2022.

6.  Informacja o kierunkach działalności Banku na rok 2023.

7.  Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

8.  Dyskusja i wolne wnioski.

 

Maków Mazowiecki, dnia 16 maja 2023 r.                               

   Zarząd Banku Spółdzielczego         

Znajdziesz nas też tutaj