Skip to main content

OFERTA PRACY NA STANOWISKU INFORMATYK

03-01-2024

OFERTA  PRACY

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór  na stanowisko:

Informatyk

Miejsce pracy: CENTRALA Maków Mazowiecki, ul. Admirała Rickovera 15,

                           06-200 Maków Mazowiecki i podległe jednostki organizacyjne

Zatrudnienie: Umowa o pracę 

Główne obowiązki to:

 • konfiguracja i utrzymanie sprzętu sieciowego,
 • utrzymanie sprawności systemów opartych o Linux; Windows Serwer ,
 • utrzymanie sprawności i konfiguracja sprzętu komputerowego w placówkach Banku,
 • konserwacja i naprawa urządzeń komputerowych gromadzących, przetwarzających, transmitujących, przechowujących i zabezpieczających dane w systemie informatycznym, okresowy przegląd i konserwacja pozostałego sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych Banku,
 • administrowanie stroną internetową Banku,
 • zapewnienie sprawności technicznej urządzeń, sprzętu i wyposażenia, zapewnienie bezpieczeństwa technicznego Banku,
 • utrzymanie stabilności bankowego systemu informatycznego Novum Bank firmy NOVUM oraz systemów współpracujących , tworzenie użytkowników, nadawanie uprawnień,
 • analiza, dobór i optymalizowanie nowych rozwiązań informatycznych, 
 • monitorowanie logów i statystyk.


Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe związane z branżą informatyczną,
 • znajomość zagadnień sieciowych,
 • podstawowa wiedza na temat środowiska domeny, oprogramowania antywirusowego, systemu automatycznych aktualizacji systemów operacyjnych,
 • podstawowa znajomość systemów zabezpieczeń,
 • podstawowa znajomość problematyki związanej z zarządzaniem sprzętem infrastruktury sieciowej,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem stacji roboczych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dokładność i systematyczność,
 • ukierunkowanie na wsparcie usług i serwisów,
 • otwartość na poznawanie nowych technologii IT,
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów,
 • zaangażowanie i chęć rozwoju,
 • umiejętność związana z serwisowaniem sprzętu komputerowego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych.

Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnym, dynamicznie rozwijającym się Banku Spółdzielczym
 • rozwój zawodowy –  pakiet szkoleń
 • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników 
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania i efektów pracy


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:

„Informatyk” 

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera15, 06-200 Maków Mazowiecki,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

Klauzula Informacyjna Administratora

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”):

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji (zwany dalej „Administratorem”) jest Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim (kod 06-200) pod adresem ul. Admirała Rickovera 15.

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli Pani/Pan wyrażą na to zgodę ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez   9 miesięcy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”

b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”,

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie państwo wnieść skargę do organu nadzorczego ( Urząd Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Znajdziesz nas też tutaj