Oferta kredytu AGRO Inwestycja

Oferta Promocyjna!!!

Kredytu AGRO Inwestycja

Prowizja za udzielenie kredytu: 0%
Oprocentowanie stałe: 8,20%  
Okres kredytowania:  do 15 lat
Czas trwania promocji: do  31.12.2022 r.

Kredyt przeznaczony jest m.in. na:  

  • utworzenie nowego gospodarstwa rolnego,
  • zakup gruntów rolnych,
  • zakup budynków lub budowli służących produkcji rolnej,
  • zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia - przeznaczonych do produkcji rolnej,
  • zakup lub odnowienie stada podstawowego zwierząt hodowlanych,
  • zakup innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej,
  • spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.