Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.