Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.