Kredyty inwestycyjne

Kredyt AGRO Inwestycja

Kredyt przeznaczony jest m.in. na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, zakupu gruntów rolnych, zakupu budynków lub budowli służących produkcji rolnej, zakupu maszyn, urządzeń lub wyposażenia - przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupu lub odnowieniem stada podstawowego zwierząt hodowlanych, zakupu innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej, spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Kredyt Szybka Inwestycja

Kredyt może być przeznaczony na zakup niezabudowanych gruntów rolnych, refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z kupnem niezabudowanych gruntów rolnych.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.