Kredyt 2

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności rolniczej. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy.