Rachunek POL-Konto

Rachunek POL-Konto

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto służy ich posiadaczom do:

  • przechowywania środków pieniężnych
  • korzystania z kart bankowych
  • zaciągania kredytu odnawialnego
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej.


Dla posiadaczy POL-Konta oferujemy wiele korzystnych produktów:

  • bezpłatną bankowość internetowąumożliwiającą dostęp do środków przez 24h z każdego miejsca w kraju i za granicą
  • wypłata gotówki z ponad 4000 bankomatów - bez prowizji
  • realizacja płatności za pomocą jednorazowego przelewu, zlecenia stałegolub polecenia zapłaty
  • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku telefonicznie na hasłolub za pomocą komunikatów SMS
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnych lokatach, także lokacie internetowej.