POL-Konto Student

POL-Konto Student

POL-Konto Student otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia w:

  • szkołach wyższych,
  • szkołach posiadających status wyższej uczelni,
  • szkołach pomaturalnych i policealnych.


POL-Konto Student otwierane jest na czas trwania nauki.
Student lub uczeń występujący o otwarcie POL-Konta Student zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia z uczelni lub szkoły potwierdzającego, że jest studentem lub uczniem.

Korzyści dla posiadaczy POL-Konta Student:

  • prowadzenie rachunku - bez opłat
  • dostęp do ponad 4000 bankomatów - bez prowizji
  • bezpłatna bankowość internetowa umożliwiająca dostęp do środków przez 24h.