POL-Konto Junior

POL-Konto Junior

POL-Konto Junior to bezpłatny rachunek dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.

Rachunek ten Bank otwiera i prowadzi wyłącznie dla posiadaczy POL-Konta w Banku.

Pełnomocnikiem POL-KOnta Junior jest osoba małoletnia w wieku od 13 do 18 lat, której posiadacz POL-Konta Junior udzielił pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami zgromadzonymi na POL-Koncie Junior.
Warunkiem koniecznym otwarcia POL-Konta Junior jest:

  • udzielenie pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami zgromadzonymi na POL-Koncie Junior
  • złożenie wniosku o wydanie karty bankowej do POL-Konta Junior
  • złożenie dyspozycji stałego zlecenia przelewu środków z POL-Konta na POL-Konta Junior.