LOKATY TERMINOWE

Firmowe finanse w najlepszej formie.

 

Lokata 365

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 12 miesięcy
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych za pomocą bankowości internetowej
 • minimalna kwota lokaty: 1.000 zł
 • lokata odnawialna

 

Lokata O/N (overnight)

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: jednodniowa
 • jednodniowe depozyty bez konieczności każdorazowego składania dyspozycji
 • lokata odnawialna

 

Lokata walutowa 365

 • Waluta lokaty : EUR lub USD
 • Czas trwania lokaty: do 365 dni
 • Maksymalny okres odnowienia wynosi 114 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia lokaty.
 • Minimalny wkład : 200 EUR lub 200 USD
 • Oprocentowanie zmienne .

Środki zgromadzone  na rachunkach lokat  gwarantowane przez Bankowy Fundusz   Gwarancyjny.

Posiadacz  lokaty  może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych lub złożyć dyspozycję na wypadek śmierci.