Usługi dodatkowe

Wiele korzyści zapewnią Ci usługi dodatkowe.


Internet Banking

System umożliwia Klientowi obsługę posiadanych w Banku rachunków poprzez Internet, dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca przez 24 h na dobę.

Cechy i funkcjonalność:

 • wysoki poziom bezpieczeństwa - dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko Klientowi; hasło może być zmienione przez Klienta w dowolnym momencie
 • zarządzanie rachunkami
 • przegląd historii operacji rachunków
 • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US
 • wykonywanie przelewów predefiniowanych
 • zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji
 • definiowanie zleceń stałych - również z indywidualnym harmonogramem
 • zarządzanie listą kontrahentów
 • zakładanie i likwidacja lokat terminowych


Operacje wprowadzane przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym rejestrowane w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku Klienta przez bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze poprzez Internet Banking.

Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości danych przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności ich transmisji.

Czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają autoryzacji za pomocą hasła SMS wysyłanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu.

Aby wejść na stronę demonstracyjną Internet Bankigu odwiedź adres www.konto.naszbank.pl.

SMS banking

Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez Bank.

Cechy i funkcjonalność:
Informacje przekazywane na telefon klienta w postaci komunikatu SMS przekazywane są:

 • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku,
 • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Wn lub Ma),
 • codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni gdy saldo uległo zmianie).


Komunikaty SMS mogą zawierać informacje o ostatnich operacjach (wyciąg), nazwę rachunku, bieżące saldo, kwotę wolnych środków, szczegóły wykonanej operacji.