Ogłoszenie o zebraniu Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Grup Członkowskich:

Grupa członkowska Data Godz. Lokal
 Gmina Sypniewo 18 maja 2022  14:30 lokal  Banku Spółdzielczego
Oddział w Sypniewie
Gmina Baranowo 23  maja  2022  14:30 lokal  Banku Spółdzielczego
 Oddział w Baranowie
Gmina Krasnosielc
i Gmina Płoniawy-Bramura
27 maja 2022 14:30 lokal Banku Spółdzielczego
Oddział w Krasnosielcu
Miasto Maków Mazowiecki,
Gmina Czerwonka
Gmina Szelków
31 maja 2022 15:00 lokal Banku Spółdzielczego
w Makowie Mazowieckim

Porządek obrad:


1.  Otwarcie zebrania.
Porządek zebrania:

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Grupy Członkowskiej.

3.  Przyjęcie ,,Regulaminu Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej”.

3.  Sprawozdanie Zarządu z działalności  Banku Spółdzielczego w 2021 roku.

4.  Sprawozdanie Rady z działalności  za rok 2021.

5.  Informacja o kierunkach działalności Banku na rok 2022.

6.  Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.

7.  Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

8.  Dyskusja i wolne wnioski.

 

Maków Mazowiecki, dnia 16 maja 2022 r.                               

                                                                                                                   Zarząd Banku Spółdzielczego