Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

SMS banking

SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon Klienta.


Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez Bank.

Cechy i funkcjonalność:
Informacje przekazywane na telefon klienta w postaci komunikatu SMS przekazywane są:

  • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku,
  • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Wn lub Ma),
  • codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni gdy saldo uległo zmianie).


Komunikaty SMS mogą zawierać informacje o ostatnich operacjach (wyciąg), nazwę rachunku, bieżące saldo, kwotę wolnych środków, szczegóły wykonanej operacji.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: