Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Internet banking

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu oddaje do dyspozycji swoich Klientów system bankowości internetowej Internet Banking - nowoczesny, wygodny i bezpieczny.


System umożliwia Klientowi obsługę posiadanych w Banku rachunków poprzez Internet, dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca przez 24 h na dobę.

Cechy i funkcjonalność:

  • wysoki poziom bezpieczeństwa - dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko Klientowi; hasło może być zmienione przez Klienta w dowolnym momencie
  • zarządzanie rachunkami
  • przegląd historii operacji rachunków
  • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US
  • wykonywanie przelewów predefiniowanych
  • zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji
  • definiowanie zleceń stałych - również z indywidualnym harmonogramem
  • zarządzanie listą kontrahentów
  • zakładanie i likwidacja lokat terminowych


Operacje wprowadzane przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym rejestrowane w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku Klienta przez bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze poprzez Internet Banking.

Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości danych przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności ich transmisji.

Czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego kodu kontrolnego. Każdy Klient otrzymuje indywidualną listę kodów. Każdy kod może być użyty tylko jeden raz.

Aby wejść na stronę demonstracyjną Internet Bankigu odwiedź adres www.konto.naszbank.pl.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: