Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Rachunek bieżący

Bank oferuje rachunki bieżące dla Klientów prowadzących działalność rolniczą.


Rachunki bieżące umożliwiają w szczególności:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością,
  • składanie dyspozycji stałych zleceń,
  • regulowanie zobowiązań w formie poleceń zapłaty,
  • oszczędność czasu poprzez korzystanie z systemu bankowości elektronicznej: Internet Banking,
  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych: kredyt w rachunku bieżącym oraz inne rodzaje kredytów oferowane przez Bank,
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki karcie płatniczej,
  • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło,
  • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS.

 

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla potrzeb Twoich finansów.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: