Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

PSD2

Raport dostępności API PSD2

 

Raportowany kwartał:  14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.

                           API PSD2                                                       Bankowość internetowa

dostępność               niedostępność                            dostępność                    niedostępność

   100.00%                        0,00%                                    97,78%                              2,22%

 

Raportowany kwartał:  14.03.2020 r. - 13.06.2020 r.

                           API PSD2                                                       Bankowość internetowa

dostępność               niedostępność                            dostępność                    niedostępność

   100.00%                        0,00%                                    99,70%                              0,30%

 

Raportowany kwartał:  14.06.2020 r. - 13.096.2020 r.

                           API PSD2                                                       Bankowość internetowa

dostępność               niedostępność                            dostępność                    niedostępność

    99,57%                        0,43%                                    99,67%                              0,33%

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: