Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

Grupa BPS

Krasnosielc

Centrala Banku w Krasnosielcu


Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
ul. Cmentarna 7
06-212 Krasnosielc

obsługa klienta - tel. (29) 717-50-02
sekretariat - tel. (29) 717-51-26
księgowość - tel. (29) 717-51-06
fax. (29) 717-51-12
Adres e-mail: centrala@bskrasnosielc.pl

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
ul. Cmentarna 7
06-212 Krasnosielc
tel. (29) 717-50-02, (29) 717-51-06
fax. (29) 717-51-12
e-mail: