Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Władze

Rada Nadzorcza i Zarząd.


Rada Nadzorcza:

Antoni Załęski - Przewodniczący Rady

Lech Stanisław Sztych - Zastępca Przewodniczącego Rady

Bogdan Tabaka - Sekretarz Rady

Tadeusz Zdzisław Dudek- Członek Rady

Marek Mosakowski - Członek Rady

Szczepan Tadeusz Skrobecki - Członek Rady

Krzysztof Chełchowski - Członek Rady

 

Zarząd:

Roman Chrzanowski - Prezes Zarządu

Anna Barbara Konikiewicz- Wiceprezes Zarządu

Zofia Kuciej- Wiceprezes Zarządu

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: