Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Misja

Nasze zasady.


Misją Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu jest świadczenie rzetelnych i efektywnych usług finansowych na rynku lokalnym, w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska, jak również wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: