Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Kod SWIFT

Kod SWIFT jest niezbędny do realizacji przelewów zagranicznych. Jeśli przesyłasz pieniądze zagranicę zapytaj o kod SWIFT w siedzibie swojego banku. To ośmioznakowy symbol charakteryzujący twój bank. Dzięki temu instytucje finansowe identyfikują się na arenie międzynarodowej.

W Polsce nazywamy go kodem SWIFT (skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Zagranicą kod ten określa się mianem kodu BIC. Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym.

Kod SWIFT Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu (i jego oddziałów) to: POLUPLPR.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: