Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Rachunki

Wybierz rachunek dopasowany do Twoich potrzeb z ponad 4000 darmowych bankomatów.


Rachunek POL-Konto

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto służy ich posiadaczom do:

 • przechowywania środków pieniężnych
 • korzystania z kart bankowych
 • zaciągania kredytu odnawialnego
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej.


Dla posiadaczy POL-Konta oferujemy wiele korzystnych produktów:

 • bezpłatną bankowość internetową umożliwiającą dostęp do środków przez 24h z każdego miejsca w kraju i za granicą
 • wypłata gotówki z ponad 4000 bankomatów - bez prowizji
 • realizacja płatności za pomocą jednorazowego przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku telefonicznie na hasło lub za pomocą komunikatów SMS
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnych lokatach, także lokacie internetowej.

 

W oparciu o rachunek POL-Konto Bank prowadzi:

 • POL-Konto Student,
 • POL-Konto Junior,
 • POL-Konto Senior.

 

POL-Konto Student

POL-Konto Student otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia w:

 • szkołach wyższych,
 • szkołach posiadających status wyższej uczelni,
 • szkołach pomaturalnych i policealnych.


POL-Konto Student otwierane jest na czas trwania nauki.
Student lub uczeń występujący o otwarcie POL-Konta Student zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia z uczelni lub szkoły potwierdzającego, że jest studentem lub uczniem.

Korzyści dla posiadaczy POL-Konta Student:

 • prowadzenie rachunku - bez opłat
 • dostęp do ponad 4000 bankomatów - bez prowizji
 • bezpłatna bankowość internetowa umożliwiająca dostęp do środków przez 24h.


POL-Konto Junior

POL-Konto Junior to bezpłatny rachunek dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.

Rachunek ten Bank otwiera i prowadzi wyłącznie dla posiadaczy POL-Konta w Banku.

Pełnomocnikiem POL-KOnta Junior jest osoba małoletnia w wieku od 13 do 18 lat, której posiadacz POL-Konta Junior udzielił pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami zgromadzonymi na POL-Koncie Junior.
Warunkiem koniecznym otwarcia POL-Konta Junior jest:

 • udzielenie pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami zgromadzonymi na POL-Koncie Junior
 • złożenie wniosku o wydanie karty bankowej do POL-Konta Junior
 • złożenie dyspozycji stałego zlecenia przelewu środków z POL-Konta na POL-Konta Junior.

 

POL-Konto Senior

POL-Konto Senior otwierane jest dla osób fizycznych, które osiągnęły 60 rok życia oraz przedstawią zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalnych.
Korzyści dla posiadaczy POL-Konta Senior:

 • bezpłatną bankowość internetową umożliwiającą dostęp do środków przez 24 h z każdego miejsca w kraju i za granicą
 • wypłata gotówki z ponad 4000 bankomatów - bez prowizji
 • realizacja płatności za pomocą jednorazowego przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku telefonicznie na hasło lub za pomocą komunikatów SMS
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnych lokatach, także lokacie internetowej.

 

Rachunek oszczędnościowy

 

Rachunek oszczędnościowy to alternatywny, wobec tradycyjnych lokat, sposób na oszczędzanie.

Zalety:

 • brak konieczności zapewnienia stałych wpływów na rachunek
 • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających
 • wypłaty bez utraty naliczonych odsetek
 • 0,00 zł za prowadzenie rachunku
 • 0,00 zł za wypłaty*

 

*dotyczy pierwszej wypłaty w miesiącu

 

 

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla potrzeb Twoich finansów

 

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: