Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Lokaty terminowe

Bezpiecznie ulokuj swoje oszczędności.


Lokata Standard

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 1, 2, 3, 6, 9, 12 i 24 miesiące
 • minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • lokata odnawialna


Lokata Dopłata

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 12 miesięcy
 • możliwość systematycznych dopłat
 • minimalna kwota wpłaty i dopłaty 200 zł
 • lokata odnawialna


Lokata Transfer - dla posiadaczy POL-konta

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 12 miesięcy
 • możliwość wpłat i wypłat w okresie trwania lokaty
 • minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • lokata odnawialna


Lokata 365

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 12 miesięcy
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych za pomocą bankowości internetowej
 • minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • lokata odnawialna


Lokata progresywna

 • waluta: PLN
 • okres trwania lokaty: 12 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty: 5000 zł
 • lokata nieodnawialna

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: