Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Usługi dodatkowe

Wiele korzyści zapewnią Ci usługi dodatkowe.


Internet Banking

System umożliwia Klientowi obsługę posiadanych w Banku rachunków poprzez Internet, dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca przez 24 h na dobę.

Cechy i funkcjonalność:

 • wysoki poziom bezpieczeństwa - dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko Klientowi; hasło może być zmienione przez Klienta w dowolnym momencie
 • zarządzanie rachunkami
 • przegląd historii operacji rachunków
 • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US
 • wykonywanie przelewów predefiniowanych
 • zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji
 • definiowanie zleceń stałych - również z indywidualnym harmonogramem
 • zarządzanie listą kontrahentów
 • zakładanie i likwidacja lokat terminowych


Operacje wprowadzane przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym rejestrowane w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku Klienta przez bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze poprzez Internet Banking.

Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości danych przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności ich transmisji.

Czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego kodu kontrolnego. Każdy Klient otrzymuje indywidualną listę kodów. Każdy kod może być użyty tylko jeden raz.

Aby wejść na stronę demonstracyjną Internet Bankigu odwiedź adres www.konto.naszbank.pl.

SMS banking

Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez Bank.

Cechy i funkcjonalność:
Informacje przekazywane na telefon klienta w postaci komunikatu SMS przekazywane są:

 • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku,
 • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Wn lub Ma),
 • codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni gdy saldo uległo zmianie).


Komunikaty SMS mogą zawierać informacje o ostatnich operacjach (wyciąg), nazwę rachunku, bieżące saldo, kwotę wolnych środków, szczegóły wykonanej operacji.

Przekazy pieniężne Money Gram

MoneyGram zapewnia Ci bezpieczeństwo transakcji. MoneyGram to globalny lider w dziedzinie ogólnoświatowych usług przekazów pieniężnych, ściśle współpracujących ze specjalnie wybranymi agentami w 186 000 lokalizacjach w 190 krajach i regionach. MoneyGram zapewnia bezpieczny sposób wysyłania i odbierania pieniędzy do i od bliskich Ci osób na całym świecie - dbając o to, aby Twoje pieniądze szybko dotarły tam, gdzie są potrzebne.

Wybór i wygoda

Szeroka liczba agentów i lokalizacji zapewnia Ci wybór i wygodę – wielu agentów pracuje dłużej, abyś mógł wysyłać i odbierać pieniądze w dogodnym dla siebie czasie. Agenci MoneyGram udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania odnośnie lokalnych i globalnych usług.

Dlaczego warto wybrać usługę MoneyGram?

 • Szybkość - Twoje pieniądze dotrą do celu zaledwie w 10 minut.*
 • Wygoda - dzięki sieci 186 000 agentów na całym świecie usługa przekazów pieniężnych za pośrednictwem MoneyGram jest zawsze w twoim zasięgu,
 • Dostępność dla każdego – nie musisz posiadać konta bankowego ani karty kredytowej,
 • Prostota - wystarczy, że odwiedzisz agenta MoneyGram i wypełnisz jeden prosty formularz,
 • Personalizacja - możesz dodać uzupełniającą informację złożoną z 10 słów.
 • * W zależności od dostępności i godzin pracy agenta MoneyGram odbierającego przekaz oraz lokalnych przepisów.

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu oraz Concordia rozpoczęły współpracę na wielu płaszczyznach. Do najważniejszych rozwiązań systemowych należy przygotowanie optymalnych produktów ubezpieczeń życiowych i majątkowych, ściśle powiązanych z produktami Banku. Bank oferuje m.in.:

 • Ubezpieczenie kredytobiorców w ramach grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców (GRKB),
 • ubezpieczenie mieszkań, domów również w budowie oraz ruchomości domowych,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • auto-casco,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,
 • grupowe ubezpieczenie klientów Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu,
 • ubezpieczenie upraw

Więcej szczegółów w placówkach Banku.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: