Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Kredyty

Bogata oferta kredytowa pozwoli Ci spełnić wszelkie marzenia i plany.


Kredyt Mieszkanie dla Młodych - z rządowym dofinansowaniem do wkładu własnego

Mieszkanie dla Młodych to atrakcyjny kredyt hipoteczny dla osób, które planują zakup nieruchomości na rynku pierwotnym. Umożliwia uzyskanie dofinansowania Państwa do wkładu własnego kredytobiorcy. Wybierając Kredyt Mieszkanie dla Młodych zyskujesz:

 • rządowe dofinansowanie do wkładu własnego kredytobiorcy
 • kredyt w złotówkach, udzielany nawet na 85% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania: od 15 do 30 lat  
 • metraż nieruchomości kredytowanej:
 •  

  • mieszkanie - max. 75 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci - 85 m2
  • dom - max. 100 m2 / dla rodzin z min. 3 dzieci - 110 m2
 • do 24 miesięcy karencji w spłacie kapitału
 • możliwość łączenia dochodów kredytobiorców

Z kredytu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać osoby:

 • poniżej 35 roku życia (w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby)
 • które nie są - i w przeszłości nie były – właścicielami mieszkania lub domu (w przypadku małżeństw dotyczy obydwu osób)
 • którym nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny(w przypadku małżeństw dotyczy obydwu osób)
 • które nie są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, gdzie udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny (w przypadku małżeństw dotyczy obydwu osób)
 • które planują zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, a cena jednostkowa m2 mieszkania lub domu nie przekracza limitu wskazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program dofinansowania przeznaczony jest dla małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób niebędących w związkach małżeńskich (niezależnie od posiadania dzieci).

 

Kredyt Bezpieczna Gotówka

 • Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania celowości jego wykorzystania
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł, a maksymalnie 100.000 zł. W indywidualnych przypadkach może być udzielony wyższy kredyt
 • Kredyt może być udzielany na okres do 60 miesięcy
 • Dogodna forma udostępnienia środków - według dyspozycji Klienta.
 • Atrakcyjne oprocentowanie - zmienne
 • Spłata kredytu w ratach kapitałowo-odsetkowych, raty równe lub malejące
 • Elastyczne formy zabezpieczenia spłaty kredytu, dostosowane do sytuacji Klienta
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Brak ukrytych kosztów
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

 

Kredyt Odnawialny

 • Kredyt odnawialny przeznaczony jest na cele konsumpcyjne dla posiadaczy rachunku typu ROR z regularnymi, stałymi wpływami i może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres
 • Kredyt zwiększa stan środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od okresu posiadania rachunku oraz wysokości stałych wpływów z tytułu osiągniętych dochodów
 • Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie w Banku rachunku typu POL-Konto co najmniej od 3 miesięcy i regularne przekazywanie stałych wpływów na rachunek (min. 500 zł miesięcznie)
 • Brak wymogu dokumentowania celowości wykorzystania kredytu
 • Automatyczna spłata kredytu z bieżących wpływów na rachunek - każda wpłata środków na rachunek powoduje zwiększenie kredytu o spłaconą część i może być wykorzystywana wielokrotnie w okresie kredytowania
 • Odsetki są pobierane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu
 • Elastyczne formy zabezpieczenia
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Brak ukrytych kosztów
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

  

Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"

 1. Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom" może być udzielony na następujące cele:
 2. zakup działki budowlanej;
 3. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 4. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 5. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 6. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 7. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 8. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,
 9. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 10. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
 11. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 12. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
 13. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;
 14. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.
 15. Bank udziela kredytu w złotych.
 16. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
  1. 50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów przeznaczonych na zakup działki;
  2. 85% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku pozostałych celów kredytowania.

 

Okres kredytowania wynosi:

 1. od 1 roku do 15 lat – w przypadku zakupu działki budowlanej
 2. od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania

 

 • Niskie oprocentowanie kredytu
 • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Brak ukrytych kosztów
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 • Kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków
 • Wysokość kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy
 • Okres kredytowania wynosi od 1 do 15 lat
 • Niskie oprocentowanie kredytu
 • Dogodna forma udostępnienia środków - według dyspozycji Klienta
 • Spłata kredytu w ratach kapitałowo-odsetkowych, raty równe lub malejące
 • Możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. W okresie trwania karencji Kredytobiorca spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt
 • Brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Brak ukrytych kosztów
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITA S.A.

 

Kredyt konsolidacyjny

 • Kredyt konsolidacyjny ułatwi Ci spłatę innych zobowiązań
 • Połącz swoje kredyty - oszczędzaj czas i pieniądze - zamiast kilku różnych rat płać jedną mniejszą
 • Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań: kredyt/pożyczka gotówkowa; kredyt/pożyczka samochodowa; limit w karcie kredytowej; limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym; kredyt/pożyczka hipoteczna; kredyt mieszkaniowy; kredyt studencki; kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł
 • Maksymalny okres kredytowania - nawet do 25 lat
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Brak ukrytych kosztów
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

  

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla potrzeb Twoich finansów

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: