Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Kredyty

Na firmowe potrzeby.


Kredyt Obrotowy

 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności rolniczej prowadzonej przez Klienta.
 • Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie z Bankiem.
 • Kredyt może być udzielony jako krótkoterminowy (do 12 miesięcy) lub średnioterminowy (do 3 lat).
 • Spłata kredytu w ratach lub jednorazowo w terminach płatności określonych w umowie kredytu.
 • W przypadku kredytu obrotowego udzielonego na okres do 12 miesięcy nie wymaga się przedstawienia prognozy finansowej na okres kredytowania.
 • Kredyt nie podlega udokumentowaniu celowości jego przeznaczenia.
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt.
 • Dogodna forma udostępnienia środków - według dyspozycji Klienta.
 • Elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do sytuacji Klienta.
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

Kredyt w Rachunku Bieżącym

 • Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu.
 • Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań Klienta wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.
 • Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie z Bankiem. Istnieje możliwość ustalenia kwoty kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku.
 • Kredyt może być udzielany na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.
 • Automatyczna spłata kredytu z wpływów na rachunek bieżący.
 • Brak wymogu przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania oraz dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.
 • Minimum formalności - proste zasady ubiegania się o kredyt.
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Atrakcyjne warunki cenowe kredytu - oprocentowanie naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

Kredyt Inwestycyjny

 • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na: zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakupie udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 • Wysokość kredytu do 80 % wartości inwestycji. Udział własny min. 20,00 % kosztów projektu inwestycyjnego.
 • Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres do 5 lat.
 • Spłata kredytu w ratach, w terminach płatności ustalonych w umowie kredytu.
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. Kredyt pomostowy na sfinansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
 • Kredyt pomostowy ma charakter kredytu w rachunku kredytowym
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Kredyt refinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • Wysokość kredytu - do 85% wartości inwestycji
 • Kredyt spłacany w terminach dostosowanych do możliwości spłaty Kredytobiorcy
 • Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

Kredyt pomostowy na sfinansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej

 • Kredyt pomostowy ma charakter kredytu w rachunku kredytowym
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Kredyt refinansowany ze środków Unii Europejskiej
 • Wysokość kredytu - do 85% wartości inwestycji
 • Kredyt spłacany w terminach dostosowanych do możliwości spłaty Kredytobiorcy
 • Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału
 • Brak ukrytych kosztów.
 • Zaciągając kredyt warto zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych, które mogą uniemożliwić jego spłatę. Klient może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla potrzeb Twoich finansów.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: