Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Aktualności

Zebranie Przedstawicieli08.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim              

       zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 1000                                

                   odbędzie sięZebranie Przedstawicieli

w siedzibie Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15

 

Porządek obrad:

Ogłoszenie o zebraniach Grup Członkowskich04.06.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

zaprasza na zebranie sprawozdawcze

 

Grupa

Data

Godzina

Miejsce

Gmina Krasnosielc

i Gmina Płoniawy Bramura

4 czerwca 2020

14:30

lokal Banku Spółdzielczego Oddział w Krasnosielcu

Gmina Baranowo

5 czerwca 2020

11:00

lokal Banku Spółdzielczego Oddział w Baranowie

Gmina Sypniewo

8 czerwca 2020

14:00

lokal Banku Spółdzielczego Oddział w Sypniewie

Gmin Czerwonka, Szelków i Miasta Maków Mazowiecki

9 czerwca 2020

14:00

lokal Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim

 

Porządek zebrania:

 

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Grupy Członkowskiej.

3. Przyjęcie ,,Regulaminu Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej”.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w 2019 roku.

5. Sprawozdanie Rady z działalności za rok 2019.

6. Informacja o kierunkach działalności Banku na rok 2020.

7. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

8. Dyskusja i wolne wnioski

 

Maków Mazowiecki, dnia 27 maja 2020 r.                              

                                                                              Zarząd Banku Spółdzielczego

TARCZA FINANSOWA PFR30.04.2020 r.

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR –programskierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. Składanie wniosków rozpocznie się w ciągu najbliższych dni.

 

Do kogo skierowany jest Program?  

Działania pomocowe dla Klientów Banku27.04.2020 r.

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Grupy BPS zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i firm oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe. Strona zwiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR.

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

 

Na stronie znajdą Państwo:

Komunikatu informujący o ograniczeniach w obsłudze Klientów02.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników wprowadziliśmy zamiany w obsłudze Klientów.

Pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 w Oddziałach naszego Banku obsługujemy tylko osoby powyżej 65. roku życia.

W tym czasie nie będziemy obsługiwać pozostałych Klientów. Osoby poniżej 65. roku życia zapraszamy w pozostałych godzinach pracy naszych placówek.

Wewnątrz Oddziału może przebywać ograniczona liczba Klientów w zależności od liczby stanowisk obsługi w danej placówce.

W przypadku wizyty w Oddziale prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych Klientów.

Zachęcamy do ograniczenia wizyt w Oddziałach Banku i wykonywania przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem bankowości internetowej.

 

Zarząd

Bank Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

ODROCZENIE RAT KREDYTÓW01.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim informuje, że od

1 kwietnia 2020 r., przyjmuje wnioski Klientów o odroczenie płatności rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. Pomoc ma zastosowanie do Kredytobiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa. W przypadku klientów indywidualnych istnieje możliwość odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych (tzw. wakacji kredytowych) na okres do 3 miesięcy, natomiast w przypadku rolników i przedsiębiorców- odroczenie do 3 miesięcy rat kapitałowo-odsetkowych lub do 6 miesięcy rat kapitałowych. Wnioski wraz z uzasadnieniem należy wysłać:

  • na adres e-mail: centrala@bskrasnosielc.pl, lub
  • poczta tradycyjną na adres: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Admirałą Rickovera 15, 06-200 Maków Mazowiecki, lub
  • złożyć osobiście w Banku.

Najważniejsze informacje:

Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19)30.03.2020 r.

Komunikat
Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
z dnia 15 marca 2020 r.

 

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.

Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.
Przestępcy używają jako tło swojej działalności komunikaty i fałszywe informacje związane z epidemią koronawirusa (COVID-19). Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
W przesyłanych wiadomościach zawarte są linki prowadzące do stron przestępców, których jedynym zadaniem jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRANSAKCJI KARTOWYCH ZBLIŻENIOWYCH27.03.2020 r.

SZANOWNI KLIENCI
W celu ograniczenia kontaktu fizycznego podczas dokonywania płatności kartowych,organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca br.zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia
kodu PIN) z 50 do 100 zł.
Od 20 marca br. klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na kwotę 60 zł w jednym sklepie klient zostanie poproszony o PIN, podczas gdy w innym nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.  Zwiększenie limitu na transakcję zbliżeniową do kwoty 100 zł nie naraża klienta na większe ryzyko, gdyż nadal obowiązuje limit transakcji zbliżeniowych - tzw.kumulatywny, czyli ochrona klienta na wypadek utraty karty i realizowania transakcji przez osoby nieupoważnione pozostaje bez zmiany.
                                                                                

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu  

z siedzibą w Makowie Mazowieckim                                                                                                              

Komunikat Zarządu Banku16.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, od dnia 16.03.2020r. do odwołania obsługa klienta w Oddziałach Banku odbywać się będzie do godz. 14.00.            Ponadto w związku z ograniczeniami podjętymi przez jednostki samorządowe, Punkty Obsługi Klienta w Makowie Mazowieckim oraz Płoniawach Bramurze będą nieczynne od dnia 17.03.2020r. do odwołania.

W zastępstwie obsługi w Punktach rekomendujemy realizowanie płatności za pomocą karty oraz wykonywanie przelewów z użyciem bankowości internetowej.

Klienci, którzy muszą osobiście dokonać operacji, mogą zgłosić się do naszych placówek w Makowie Maz., Krasnosielcu, Baranowie i Sypniewie.

Mamy nadzieję, że zrozumieją Państwo nadzwyczajne okoliczności, z których wynika nasza decyzja.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

KOMUNIKAT W związku z zagrożeniem zakażenia się wirusem COVID -1912.03.2020 r.

KOMUNIKAT

 

W związku z zagrożeniem zakażenia się wirusem COVID -19 w miejscach skupisk większej liczby ludzi,

do których zalicza się również bank,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

zwraca się z prośbą do wszystkich klientów o ograniczenie korzystania z usług w placówkach naszego Banku.

Zaleca się korzystanie z płatności bezgotówkowych w tym bankowości internetowej oraz płatności za pomocą kart płatniczych.

Ze wszystkimi placówkami można się komunikować telefonicznie lub droga elektroniczną na adres: centrala@bskrasnosielc.pl.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: