Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Aktualności

LOKATY INTERNETOWE13.08.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 listopada 2012 r. Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu udostępnił Klientom możliwość zakładania lokat terminowych poprzez usługę Internet Banking.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny13.08.2013 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315).
Wysokość gwarancji - równowartość 100 000 euro.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: