Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Ogłoszenie o zebraniach Grup Członkowskich

04.06.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

zaprasza na zebranie sprawozdawcze

 

Grupa

Data

Godzina

Miejsce

Gmina Krasnosielc

i Gmina Płoniawy Bramura

4 czerwca 2020

14:30

lokal Banku Spółdzielczego Oddział w Krasnosielcu

Gmina Baranowo

5 czerwca 2020

11:00

lokal Banku Spółdzielczego Oddział w Baranowie

Gmina Sypniewo

8 czerwca 2020

14:00

lokal Banku Spółdzielczego Oddział w Sypniewie

Gmin Czerwonka, Szelków i Miasta Maków Mazowiecki

9 czerwca 2020

14:00

lokal Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim

 

Porządek zebrania:

 

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Grupy Członkowskiej.

3. Przyjęcie ,,Regulaminu Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej”.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w 2019 roku.

5. Sprawozdanie Rady z działalności za rok 2019.

6. Informacja o kierunkach działalności Banku na rok 2020.

7. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

8. Dyskusja i wolne wnioski

 

Maków Mazowiecki, dnia 27 maja 2020 r.                              

                                                                              Zarząd Banku Spółdzielczego


Miejsce

« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: