Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzib± w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Informacja dla dostawców usług TPP

15.03.2019 r.

Je¶li jeste¶ certyfikowanym zewnętrznym dostawc± usług (TPP) lub złożyłe¶
wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na ¶wiadczenie usług wynikaj±cych z
dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowali¶my dla Ciebie specjalny
interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja
API oraz ¶rodowisko testowe znajduj± się na naszym portalu dla dewelopera
https://psd2-pdev.bskrasnosielc.pl/

« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzib± w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: