Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Zebrania Grup Członkowskich

21.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze

 

 

Grupa Członkowska

Data

Godzina

Miejsce

Gminy Krasnosielc i Gminy Płoniawy Bramura

29 maja 2018

14:30

Lokal Banku Spółdzielczego Oddział w Krasnosielcu

Gminy Baranowo

28 maja 2018

14:30

Lokal Banku Spółdzielczego Oddział w Baranowie

Gminy Sypniewo

25 maja 2018

14:00

Lokal Banku Spółdzielczego Oddział w Sypniewie

Gminy Czerwonka, Szelków i miasta Maków Maz.

30 maja 2018

14:00

Lokal Banku Spółdzielczego w Makowie Maz.

 

Porządek zebrania:

  1.  Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Przyjęcie ,,Regulaminu Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej”.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w 2017 roku.
  5. Sprawozdanie Rady z działalności za rok 2017.
  6. Informacja o kierunkach działalności Banku na rok 2018.
  7. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
  8. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.

 

Maków Mazowiecki, dnia 18 maja 2018r.         

 

                                                                                                       Zarząd Banku Spółdzielczego


« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: