Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Grupa BPS

Jednorazowe hasła do Internet Bankingu za pomocą wiadomości SMS

02.05.2018 r.

Szanowni Klienci,

szanując Państwa bezpieczeństwo z dniem 01 lipca 2018 r. w Systemie Bankowości Internetowej zostanie wyłączona możliwość realizacji zleceń poprzez hasła jednorazowe drukowane, a włączone dla wszystkich hasła wysyłane za pomocą wiadomości SMS na zdefiniowany w Banku telefon komórkowy.
W otrzymanej z Banku wiadomości, oprócz hasła jednorazowego, otrzymają Państwo informację o kwocie i tytule przelewu, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualną próbą wyłudzenia pieniędzy w przypadku przejęcia dostępu do rachunku przez osoby nieuprawnione.

Usługa jest nieodpłatna.


W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie zdefiniowanego w Banku numeru telefonu i ewentualne poprawienie na prawidłowy. W przypadku braku telefonu w Banku realizacja przelewów poprzez Internet Banking nie będzie możliwa.
Usługę można uruchomić już dziś. Po zalogowaniu do Internet Bankingu zakładka Ustawienia - Sposób autoryzacji operacji - Zmień i wybieramy Hasła SMS.


Zarząd
Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim


« Powrót

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
z siedzibą w Makowie Mazowieckim
ul. Admirała Rickovera 15
06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-51-26, (29) 717-51-06,
(29) 717-23-86, (29) 717-39-70
e-mail: